Predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija’’

dfs fb cover event
Dan otvorenih vrata DFŠ-a
17. decembar 2021.
Akcija “Svaki minut je važan”
17. januar 2022.