Predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija’’