Rasporedi predavanja

14. marta 2019.

Raspored predavanja za prolećni semestar 2018/2019

Raspored za kursNasilje prema ženama Centar za ženske studije 2018/2019.Koordinatorka kursa: Tanja IgnjatovićTermin održavanja kursa: ponedeljkom od 17:30 do 19:00h   Datum Tema Predavačica/predavač  1. 11. […]
18. oktobra 2018.

Raspored predavanja za zimski semestar 2018/2019

Raspored za kursIstorija i teorije feminizma Centar za ženske studije 2018/2019.Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: ponedeljak od 17h do 18:30h i 19h […]