Raspored predavanja za prolećni semestar 2018/2019

czs-istrazivanje
Okrugli sto: Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja
11. decembar 2018.
azc
Ne podstičite kod studenata nenaučne, nacionalističke i diskriminatorne vrednosti, stavove i ponašanja
4. april 2019.