Ženske studije 1

27. jula 2013.

Feminizam, princip građanstva i radikalna demokratska politika

Među anglo-američkim feministkinjama dve teme su poslednjih godina bile predmet širokih rasprava: postmodernizam i esencijalizam. Njihova povezanost je očigledna, pošto se tzv. “postmodernistkinje” takođe javljaju kao […]