Modul „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”

Feministička kritička analiza
CfA Feminist Critical Analysis 2023
8. februar 2023.
Poziv za prijave na Studije feminizma
12. mart 2023.