Poziv za prijave na Studije feminizma

Modul „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”
23. februar 2023.
Dan žena u Hrvatskoj
Izvještaj o Danu žena u Republici Hrvatskoj
13. mart 2023.