Održan konsultativni sastanak o ženskim i rodnim studijama u Srbiji

leto logo 1
Letnja pauza Centra za ženske studije
17. jul 2020.
Članice istraživačkog tima
Rodno zasnovano nasilje u doba COVIDA-19: razgovor i predstavljanje temata
17. decembar 2020.