Potpisan Sporazum o saradnji sa Centrom za karijerni razvoj Fakulteta političkih nauka