Potpisan Sporazum o saradnji sa Centrom za karijerni razvoj Fakulteta političkih nauka

Kampanja za izradu feminističkog stripa 
19. septembar 2023.
Feministička kritička analiza
Održan kurs Feministička kritička analiza: Perspektive pacifizma – staro i novo
23. septembar 2023.