Održan kurs Feministička kritička analiza: Perspektive pacifizma – staro i novo

sporazum o saradnji CŽS i FPN
Potpisan Sporazum o saradnji sa Centrom za karijerni razvoj Fakulteta političkih nauka
19. septembar 2023.
Od teorije do prakse u Feminističkom pokretu
31. oktobar 2023.