Poziv za apliciranje za kurs „Feministička kritička analiza” 2021 na Inter Univerzitetskom Centru u Dubrovniku