Poziv za apliciranje za kurs „Feministička kritička analiza” 2021 na Inter Univerzitetskom Centru u Dubrovniku

8 mart vest
Osmomartovski događaji Centra za ženske studije
2. mart 2021.
Feministicka medijska kultura proizvodnja roda
Poziv za učešće na modulu „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”
3. mart 2021.