Poziv za DFŠ 2021

O nasilju nad ženama prilog proučavanju
Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji
1. februar 2021.
Ženske studije
Teorijski petak – časopis Ženske studije
4. februar 2021.