BTD insta post

Poziv za učešće u online fokus grupama o neplaćenom kućnom radu

BTD insta postPandemija COVID-19 je uticala na sve aspekte naših života, pa i na sferu neplaćenog kućnog rada, u kojoj su posebno ranjive (bile) žene. Centar za ženske studije i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA će tokom septembra meseca realizovati istraživanje o opterećenosti žena kućnim radom u toku pandemije COVID-19. Pozivamo sve žene, starosti 19-34 godine, zaiteresovane za učešće u fokus grupama da nam se jave i kroz razgovor podele svoja iskustva.

Pandemija COVID-19 je uticala na sve aspekte naših života, pa i na sferu neplaćenog kućnog rada, u kojoj su posebno ranjive (bile) žene. Centar za ženske studije i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA će tokom septembra meseca realizovati istraživanje o opterećenosti žena kućnim radom u toku pandemije COVID-19. Pozivamo sve žene, starosti 19-34 godine, zaiteresovane za učešće u fokus grupama da nam se jave i kroz razgovor podele svoja iskustva.

U kontekstu zdravstvene i ekonomske krize, mlade žene su posebno ranjiva skupina koja se suočava s dvostrukim rizikom. Šanse za zaposlenje za mlade žene su inače male, a u vreme pandemije izlazak iz privatne sfere na tržište rada dodatno je otežan. Pored toga one su u doba pandemije preuzele i veći teret neplaćenog, kućnog rada.

Centar za ženske studije Beograd (CŽS) i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA (CRVENA) realiziraju istraživački projekat “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju” (Taking back the time: a research-based campaign for equitable housework habits among Millennials & Zoomers), uz podršku Balkan Trust for Democracy.

BTD insta post

Predmet istraživanja su položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Želimo da saznamo na koje je sve načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene, starosti od 19 – 34 godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, u sklopu opširnog istraživanja koje će biti sprovedeno do kraja 2021. godine, realizovaćemo i niz fokus grupa sa mladim ženama koje će voditi istraživački timovi CŽS i CRVENA.

Ukoliko ste zainteresovane za učešće, molimo vas da se prijavite putem ovog linka.

Rok za prijavu je 7. septembar, a razgovori će biti realizovani tokom septembra preko Interneta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa učešćem u fokus grupama, rado ćemo odgovoriti na njih, te nam pišite na mejl

Rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, biće javno dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu. Ovo dalje podrazumeva i naše direktno lobiranje kod donosilaca odluka za kreiranje mera unutar politika rodne ravnopravnosti baziranih na preporukama razvijenim u sklopu istraživanja.