Istraživački program – Vesti

24. marta 2022.

Kako da vratimo svoje vr(ij)eme?

Kućni rad u aktivizmu i neformalnom obrazovanju Tema kućnog rada sve je prisutnija u javnom prostoru. Feministkinje se njome bave već pola veka, i sada imaju […]
13. decembra 2021.

Stripovi o pandemiji i neplaćenom kućnom radu

Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA organizovale su istraživanje sa ženama iz Srbije i Bosne i Hercegovine o neplaćenom kućnom […]
7. septembra 2021.

PRODUŽEN ROK: Učešće u istraživanju o neplaćenom kućnom radu

Zbog velikog interesovanja, prijave za učešće u fokus grupama u okviru istraživanja o neplaćenom kućnom radu, koje Centar za ženske studije sprovodi zajedno sa Udruženjem za kulturu […]
3. septembra 2021.

Poziv za učešće u online fokus grupama o neplaćenom kućnom radu

Pandemija COVID-19 je uticala na sve aspekte naših života, pa i na sferu neplaćenog kućnog rada, u kojoj su posebno ranjive (bile) žene. Centar za ženske […]
7. aprila 2021.

Neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava

Saradnice Centra za ženske studije, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček i Lara Končar, učestvovale su u izradi studije „Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji”, koju je […]
17. decembra 2020.

Rodno zasnovano nasilje u doba COVIDA-19: razgovor i predstavljanje temata

Centar za Ženske studije u Beogradu organizuje razgovor i promociju povodom izlaska temata „O nasilju nad ženama – prilog proučavanju“, koju objavljuje u saradnji sa časopisom […]
11. decembra 2018.

Okrugli sto: Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja

U petak 14. decembra, Centar za ženske studije organizuje Okrugli sto“Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja”Predstavljanje rezultata druge godine istraživanja Zbog ograničenog broja mesta, molimo […]