Početak prolećnog semestra Studija feminizma 2024. godine

PROJEKAT Fem.Com(ics)
Novi projekat “Fem.Com(ics): reprezentacija rodnih uloga u savremenom autorskom stripu u Srbiji”
21. februar 2024.
Poziv za učešće u umetničko-teorijskoj radionici za strip autorke i autore na temu reprezentacije rodnih uloga
21. maj 2024.