Novi projekat “Fem.Com(ics): reprezentacija rodnih uloga u savremenom autorskom stripu u Srbiji”

Poziv za prijave na Studije feminizma
20. februar 2024.
studije feminizma
Početak prolećnog semestra Studija feminizma 2024. godine
3. april 2024.