Radno vreme Centra za ženske studije tokom predstojećih praznika

Članice istraživačkog tima
Rodno zasnovano nasilje u doba COVIDA-19: razgovor i predstavljanje temata
17. decembar 2020.
RZN
Održan razgovor razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“
28. decembar 2020.