Regionalno saopštenje aktivistkinja i organizacija za ženska prava povodom rodno zasnovanog nasilja na internetu

dubrovnik feminism and left social media
Oslobađenje kotizacije za pet učesnica/ka kursa Feministička kritička analiza: feminizam i levica – druge istorije, druge budućnosti
13. april 2021.
Poziv za podnošenje ponude
Tražimo pojačanje – konkurs za dizajnerku/ilustratorku
18. maj 2021.