Oslobađenje kotizacije za pet učesnica/ka kursa Feministička kritička analiza: feminizam i levica – druge istorije, druge budućnosti

Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji
Neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava
7. april 2021.
gvb saopstenje
Regionalno saopštenje aktivistkinja i organizacija za ženska prava povodom rodno zasnovanog nasilja na internetu
16. april 2021.