Oslobađenje kotizacije za pet učesnica/ka kursa Feministička kritička analiza: feminizam i levica – druge istorije, druge budućnosti