Aleksandra-Aksentijevic

Reprezentacija braka i porodice u socijalizmu u serijama Vruć vetar i Bolji život

Aleksandra-AksentijevicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Predmet rada biće analiza dve televizijske serije, Vruć vetar (1980)  i Bolji život (1987-1991), nastale u periodu poznog socijalizma, koje i danas, zahvaljujući stalnim repriziranjima, uživaju veliku popularnost kod publike. Analizirajući reprezentaciju bračnog i porodičnog života iz rodne perspektive, namera je da pokažemo na koji način  medijski tekst, u ovom slučaju televizijska serija,  komunicira sa društvenom i političkom stvarnošću, i u kojoj je meri on značajan u smislu plasiranja i normiranja određenih vrednosnih i ideoloških paradigmi. Uzimajući u obzir aktuelnost i prisustvo ovih poznosocijalističkih medijskih tekstova u savremenoj pop kulturi, na nekim primerima iz medijske savremenosti osvrnućemo se na njihov značaj za  percepciju braka,  porodice i tradicionalnih rodnih uloga, ne samo poznosocijalističkih, već i postjugoslovenskih naraštaja.

Ključne reči: serije, realsocijalizam, brak i porodica, Vruć vetar, Bolji život