Reprezentacija braka i porodice u socijalizmu u serijama Vruć vetar i Bolji život

Raspored predavanja za zimski semestar 2018/2019
18. oktobar 2018.
Korisnička iskustva (UX) i rodno senzitivne metodologije
23. novembar 2018.