anđeo doma

27. novembra 2018.

Konstrukt anđela doma

Generacija 2015/16 Apstrakt Cilj ovog rada je analiza pojma anđela doma. Predstaviću istorijske, društvene i političke okolnosti u kojim se ideja žene konstituisala u XIX veku […]