Nevena-Saulic

Konstrukt anđela doma

Nevena-SaulicGeneracija 2015/16

Apstrakt

Cilj ovog rada je analiza pojma anđela doma. Predstaviću istorijske, društvene i političke okolnosti u kojim se ideja žene konstituisala u XIX veku u Velikoj Britaniji. U velikoj meri ću se oslanjati na primere iz književnih dela, a prevashodno na poemu Koventrija Patmora Anđeo doma. Ključni aspekt rada biće detaljna analiza položaja i dužnosti udate žene, pripadnica srednje klase.

Ključne reči: anđeo doma, žene, srednja klasa, Kovenrti Patmor, književnost