ideologija

27. novembra 2018.

Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija

Generacija 2016/17 Apstrakt Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i promovišu robu i usluge, ali i određene životne modele, u ovom radu analizira se […]