Iva-Brdar

Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija

Iva-BrdarGeneracija 2016/17

Apstrakt

Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i promovišu robu i usluge, ali i određene životne modele, u ovom radu analizira se položaj žene u njima i samim tim položaj žene u različitim dominantnim ideologijama na jugoslovenskom kulturnom i ekonomskom prostoru.

Ključne reči: ideologija, reklama, žene, Jugoslavija, postjugoslovenski prostor