kiborg

27. novembra 2018.

Problem roda u TV seriji Humans

Apstrakt Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih […]