Problem roda u TV seriji Humans

Korisnička iskustva (UX) i rodno senzitivne metodologije
23. novembar 2018.
Moja genijalna prijateljica i Priča o novom prezimenu – Ženski Bildungsroman
27. novembar 2018.