međusektorska saradnja

27. novembra 2018.

Sistem zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu – Model i rezultati

Generacija 2014/15 Apstrakt Pružanje zaštite žrtvama nasilja u porodici u Srbiji je veoma neujednačeno i zavisi od modela koji se primenjuje u pojedinačnim gradovima i opštinama. […]