okretanje naglavačke

27. novembar 2018.

Univerzum Stivena Univerzuma ili slučaj subverzivnog dečaštva i netradicionalne porodice u animiranoj seriji

Generacija 2016/17 Apstrakt U ovom radu pokušaću da objasnim tezu o načinu na koji se gradi priča u Stivenu Univerzumu, praćenjem ideje „okretanja naglavačke“ pojednih elemenata […]