Stefan-Simic

Univerzum Stivena Univerzuma ili slučaj subverzivnog dečaštva i netradicionalne porodice u animiranoj seriji

Stefan-SimicGeneracija 2016/17

Apstrakt

U ovom radu pokušaću da objasnim tezu o načinu na koji se gradi priča u Stivenu Univerzumu, praćenjem ideje „okretanja naglavačke“ pojednih elemenata narativa u već uspostavljenom narativu fantastičnih i naučnofantastičnih sadržaja koji rezultuje formiranjem novih mesta preko kojih se ustanovljeni arhetipovi mogu razgraditi ili posmatrati na drugačiji način. Kroz detaljnu analizu jedne epizode govorim o reprezentaciji netradicionalne porodice, a pozivajući se na istu ideju izokretanja, objašnjavam kako je konstruisan model maskuliniteta u Stivenu Univerzumu, kao i zašto bi ovaj model mogao biti značajan.

Ključne reči: Stiven Univerzum, naučna fantastika, netradicionalna porodica, „okretanje naglavačke“