rodna dihotomija

27. novembra 2018.

Milica i Perica u zemlji dihotomija: Reprezentacija roda na primeru dečije literature

Generacija 2015/16 Apstrakt Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi […]