Milica i Perica u zemlji dihotomija: Reprezentacija roda na primeru dečije literature

Moja genijalna prijateljica i Priča o novom prezimenu – Ženski Bildungsroman
27. novembar 2018.
Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija
27. novembar 2018.