stereotip

27. novembra 2018.

Bezbroj kao jedan: stereotip roda između nas i medijskih oblika

Generacija 2016/17 Apstrakt Ovaj rad bavi se detektovanjem načina na koji u svakodnevnici pristupamo medijskim sadržajima, uz akcenat na rodni aspekt[1]. Izlažu se koncepti na kojima […]