Bezbroj kao jedan: stereotip roda između nas i medijskih oblika