ženski fondovi

27. novembra 2018.

Fondacije i podrška ženskim organizacijama

Generacija 2016/17 Apstrakt Namera ovog rada je da se u njemu predstave i dekonstruišu donatorske prakse podrške ženskim organizacijama u Srbiji od 90ih do danas i […]