Virtuelna feministička biblioteka je zamišljena kao digitalni feministički resurs centar, kao “biblioteka bez zidova”, koja će zainteresovanim čitateljkama i čitaocima omogućiti da se upoznaju sa feminističkom teorijom i praksom kroz različite multimedijalne forme – tekstove, podkaste, video sadržaje. Naš cilj je da kroz virtualnu feminističku biblioteku doprinesemo i povezivanju i čuvanju informacija sa različitih izvora koje se odnose na feminističku teoriju i praksu. Virtualna feministička biblioteka je usmerena na oblasti obrazovanja, istraživanja i javnog delovanja. U skladu sa tim, njen cilj je da aktivno učestvuje u izgradnji kapaciteta šire javnosti i relevantnih aktera u kreiranju javnih politika uvažavajući feminističku perspektivu, kao i da učestvuje u jačanju feminističkog i srodnih pokreta, te da bude važan javno dostupan mehanizam za dizanje svesti šire javnosti o značaju pokretanja feminističkih tema i pitanja, ne samo u okviru javnih politika već i drugih aspekta svakodnevog života – obrazovanja, medija, rada i dr.

Kategorije

Naučnopopularno izdavaštvo

Publikacije možete preuzeti klikom na naslovnicu...

Akademsko izdavaštvo

Knjige možete preuzeti klikom na naslovnicu...

Blog

U okviru bloga možete čitati tekstove naših saradnica i saradnika o različitim temama i fenomenima...

Multimedija

U ovoj kategoriji možete pristupiti našim likovnim, audiovizuelnim i drugim multimedijalnim...