Akcija “Svaki minut je važan”

Predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija’’
14. januar 2022.
Poziv za temat časopisa Sociologija “ŽIVETI IZMEĐU POLA I RODA”
20. januar 2022.