Od teorije do prakse u Feminističkom pokretu

Feministička kritička analiza
Održan kurs Feministička kritička analiza: Perspektive pacifizma – staro i novo
23. septembar 2023.
strip ka feminističkoj utopiji
Tačka ključanja: Ka feminističkoj utopiji
1. novembar 2023.