miroslav.czs

7. septembar 2012.

Školska 1992/1993. godina

Uvod (Daša Duhaček): Čemu ženske studije? Odnos između feminističkog pokreta i feminističke teorije, Iskustva Beogradske feminističke grupe Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Branka Arsić): Radikalni feminizam, […]
7. septembar 2012.

Proleće 1992. godina: eksperimentalni kurs

Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Lepa Mlađenović): Uvod: odnos između feminističkog pokreta i feminističke (političke) teorije, Iskustva lokalnih feminističkih grupa, Radikalne feminističke teorije: podsticaji psihoanalize, […]