miroslav.czs

7. septembra 2012.

Školska 1997/98. godina

OSNOVNI KURS Daša Duhaček: Uvod u feminističku teoriju: počeci i klasifikacije, Žena u predfeminističkim teorijama: antička filozofija, Društveni ugovor kao polni ugovor, Počeci feminističke misli: Meri […]
7. septembra 2012.

Školska 1992/1993. godina

Uvod (Daša Duhaček): Čemu ženske studije? Odnos između feminističkog pokreta i feminističke teorije, Iskustva Beogradske feminističke grupe Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Branka Arsić): Radikalni feminizam, […]
7. septembra 2012.

Proleće 1992. godina: eksperimentalni kurs

Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Lepa Mlađenović): Uvod: odnos između feminističkog pokreta i feminističke (političke) teorije, Iskustva lokalnih feminističkih grupa, Radikalne feminističke teorije: podsticaji psihoanalize, […]
12. avgusta 2012.

Žarana Papić (1949-2002)

Sociološkinja-antropološkinja, profesorka fakulteta, jedna od osnivačica feminističkog pokreta u Jugoslaviji i suosnivačica beogradskog Centra za ženske studije (1992). Žarana Papić je rođena 4. jula 1949. godine […]