miroslav.czs

11. oktobar 2022.

Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Centar za ženske studije je u partnerstvu sa Fondacijom Kvinna till Kvinna realizovao kvalitativno istraživanje u okviru projekta „Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji – iskustva feminističkih i […]