miroslav.czs

11. oktobra 2022.

Feministička kritička analiza

Centar za ženske studije, od 2001 godine, jednom godišnje, kao vodeća organizacija održava postdiplomski kurs Feministička kritička analiza (Feminist Critical Analysis) na Inter Univerzitetskom Centru (IUC) […]
11. oktobra 2022.

Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Centar za ženske studije u partnerstvu sa Fondacijom Kvinna till Kvinna realizuje kvalitativno istraživanje u okviru projekta „Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji – iskustva feminističkih […]
11. oktobra 2022.

Vratiti svoje vr(ij)eme

Zajedno sa Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Centar za ženske studije je realizovao istraživački projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za […]
8. oktobra 2022.

Prethodna istraživanja

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010) * Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka. Koordinatorka: Daša Duhaček. […]
28. septembra 2022.

Osmi mart 2022

U toku 2021. Centar za ženske studije je organizovao četiri debate povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena 8. marta 2022. godine. Debate su se bavile kompleksnim temama: […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za prolećni semestar 2017/2018

Raspored za kurs Nasilje prema ženama Centar za ženske studije 2017/2018. Koordinatorka kursa: Tanja Ignjatović Termin održavanja kursa: četvrtkom od 18:00 do 19:30h Datum Tema Predavačica/predavač  1.  1. […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za zimski semestar 2017/2018

Raspored za kurs Istorija i teorije feminizma Centar za ženske studije 2017/2018. Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: utorak od 17h do 18:30h i […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za prolećni semestar 2016/2017

Raspored za kurs Obrazovanje i feminizam Centar za ženske studije – Prolećni semestar 2016/2017. Koordinatorka: Nađa Duhaček RASPORED: Ukoliko nije drugačije naglašeno, nastava se odvija svakog […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za zimski semestar 2016/2017

Raspored za kurs Istorija i teorije feminizma Centar za ženske studije 2016/2017. Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: ponedeljak od 17h do 18:30h i 19h do […]