miroslav.czs

10. mart 2014.

Raspored predavanja za letnji semestar 2013/2014

{slider=Kurs: Suočavanje s prošlošću, odgovornost prema budućnosti} Raspored za kursSuočavanje s prošlošću, odgovornost prema budućnosti Koordinatorke: Daša Duhaček i Dragana PopovićTermin održavanja kursa: utorkom 18:00h – […]
22. oktobar 2013.

Raspored predavanja za zimski semestar 2013/2014

{slider=Kurs: Istorija i teorije feminizma} Raspored za kursIstorija i teorije feminizma Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: utorkom 17:30h-19h i 19:15h-20:45h Datum Tema […]
31. jul 2013.

Rod, klasa i rasa

Naslov – link Autor/ka www Wages for Housework, 1972-2009/ Tekstovi o plaćanju rada u domaćinstvu /   www.generation-online.org “Separate and equal”?: Mujeres Libresand anarchist strategy for […]
8. mart 2013.

Školska 2012/2013. godina

FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, […]
11. novembar 2012.

Mreža ženskih biblioteka

Mreža ženskih biblioteka predstavlja pokušaj povezivanja svih ženskih biblioteka u Srbiji. Nastala po ugledu na Mrežu žena u crnom i Mrežu žena protiv nasilja, Mreža ženskih […]