Istraživanja

11. oktobra 2022.

Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Centar za ženske studije je u partnerstvu sa Fondacijom Kvinna till Kvinna realizovao kvalitativno istraživanje u okviru projekta „Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji – iskustva feminističkih i […]
10. oktobra 2022.

Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja

Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u specijalnom tematu časopisa Antropologija pod nazivom „O nasilju nad ženama – prilog proučavanju“. U okviru istraživanja Društveno-ekonomske i političke promene […]