IDEAS – Inkluzivne digitalne obrazovne anti-diskriminatorne alternative

O nasilju nad ženama prilog proučavanju
Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti
8. mart 2021.
Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji
Neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava
7. april 2021.