Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti

Feministicka medijska kultura proizvodnja roda
Poziv za učešće na modulu „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”
3. mart 2021.
IDEAS logo
IDEAS – Inkluzivne digitalne obrazovne anti-diskriminatorne alternative
23. mart 2021.