Milica-Naumov

Pogled na „Druge“ i muzejske reprezentacije roda – fotografije iz zbirke Pečar Muzeja afričke umetnosti

Milica-NaumovGeneracija 2015/16

Apstrakt

Polazeći od činjenice da fotografija kao sredstvo beleženja, dokumentovanja i promišljanja stvarnosti konstantno proizvodi, osoprava i klasifikuje određena „znanja“ i „istine“ u težnji da zabeleži ono što poimamo kao sopstvenu realnost, u radu se razmatra uloga koju ona ima u kontekstu muzeloških zbirki i konstrukciji rodnih reprezentacija, odnosno procesima „kolonizovanja“ ženskih tela. Kroz isčitavanje zbirke fotografija Muzeja afričke umetnosti otkrivaju se sistemi i prakse reprezentacije onih „Drugih“, ženskih tela kao i kontekst stvaranja ovih „slika“, a s obzirom na specifičnost nastanka muzeja u kulturno-istorijskim okvirima bitno drugačijim u odnosu na mnoge evropske muzeje sa sličnim zbirkama, nastalim pre svega u kontekstu kolonijalnog nasleđa.

Ključne reči: muzejske reprezentacije roda, fotografija, kolonijalizam, Nesvrstani, Afrika