patrijarhat

27. novembra 2018.

Kratak osvrt na marginalizaciju, diskriminaciju i njihove izme

Generacija 2015/16 Apstrakt Rad predstavlja pregled različitih a srodnih teorijskih koncepata, apstrahovanih iz društveno-kulturne prakse diskriminacije i marginalizacije, koji su artikulisani kroz odgovarajuće izme kao terminološke […]
27. novembra 2018.

The Edible Woman Margaret Atvud kao protofeministički roman

Generacija 2016/17 Apstrakt U radu se analizira roman Margaret Atvud The Edible Woman uz pomoć teorija drugog talasa feminizma. Jedno od pitanja koja se postavlja jeste […]
27. novembra 2018.

Problem roda u TV seriji Humans

Apstrakt Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih […]