miroslav.czs

26. septembar 2022.

Školska 2009/2010. i 2010/2011. godina

Istorija i teorije feminizma (Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević (koordinatorke), Daša Duhaček, Jelena Đorđević, Ivana Pantelić, Slavica Stojanović): Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu?, Jednakost, vrlina […]
26. septembar 2022.

Školska 2006/2007, 2007/2008. i 2008/2009. godina

Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović) Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović) Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, […]
26. septembar 2022.

Školska 2004/2005. i 2005/2006. godina

OSNOVNI KURS Ključni pojmovi i epistemološko/metodološka pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Ivana Pantelić, Dragana Popović, Ružica Rosandić, Svenka Savić) Teorijski problem i […]
26. septembar 2022.

Školska 2002/2003. i 2003/2004. godina

OSNOVNI KURS Ključni pojmovi/ključna pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Lepa Mlađenović, Svenka Savić, Zorica Mršević, Marina Bogdanović) Uvod u feminističku epistemologiju i metodologiju (Ružica Rosandić, Dragana Popović, Ivana Pantelić, […]
26. septembar 2022.

Školska 2000/2001. godina

OSNOVNI KURS Početna pitanja, ključni pojmovi (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Trivo Inđić, Olja Milosavljević, Zorica Mršević, Žarana Papić, Dragan Popadić, Dragana Popović, Dubravka Stojanović, Nikola Tucić): Ženske […]
26. septembar 2022.

Školska 1997/98. godina

OSNOVNI KURS Daša Duhaček: Uvod u feminističku teoriju: počeci i klasifikacije, Žena u predfeminističkim teorijama: antička filozofija, Društveni ugovor kao polni ugovor, Počeci feminističke misli: Meri Vulstonkraft, […]
26. septembar 2022.

Školska 1992/1993. godina

Uvod (Daša Duhaček): Čemu ženske studije? Odnos između feminističkog pokreta i feminističke teorije, Iskustva Beogradske feminističke grupe Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Branka Arsić): Radikalni feminizam, Lezbejski feminizam, Marksističko/socijalistička […]
26. septembar 2022.

Proleće 1992. godina: eksperimentalni kurs

Feminizam, politika i teorija (Daša Duhaček, Lepa Mlađenović): Uvod: odnos između feminističkog pokreta i feminističke (političke) teorije, Iskustva lokalnih feminističkih grupa, Radikalne feminističke teorije: podsticaji psihoanalize, lingvistike […]