miroslav.czs

26. septembra 2022.

Raspored predavanja za letnji semestar 2015/2016

Raspored za kurs Feminizam danas: teme i problemi Koordinatorka: Daša Duhaček Termin održavanja kursa: sredom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno) Datum Tema Predavačica/predavač  1. […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za letnji semestar 2015/2016

Raspored za kurs Feminizam danas: teme i problemi Koordinatorka: Daša Duhaček Termin održavanja kursa: sredom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno) Datum Tema Predavačica/predavač  1. […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za zimski semestar 2015/2016

aspored za kurs Feministička medijska kultura: proizvodnja roda Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem Koordinatorka: Jelena Višnjić Termin održavanja kursa: subota, 12:00 – […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za letnji semestar 2014/2015

aspored za kurs Feminizam danas: teme i problemi Koordinatorka: Daša Duhaček Termin održavanja kursa: utorkom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno) Datum Tema Predavačica/predavač  1. […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za zimski semestar 2014/2015

Raspored za kurs Istorija i teorije feminizma Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: utorkom (od 18h; 17:30h u slučaju dvočasa) Datum Tema Predavačica/predavač […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za letnji semestar 2013/2014

Raspored za kurs Suočavanje s prošlošću, odgovornost prema budućnosti Koordinatorke: Daša Duhaček i Dragana Popović Termin održavanja kursa: utorkom 18:00h – 19:30h Datum Tema Predavačica/predavač  1. […]
26. septembra 2022.

Raspored predavanja za zimski semestar 2013/2014

{slider=Kurs: Istorija i teorije feminizma}Raspored za kurs Istorija i teorije feminizma Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević Termin održavanja kursa: utorkom 17:30h-19h i 19:15h-20:45h Datum Tema […]
26. septembra 2022.

Školska 2012/2013. godina

FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, Uticaji feminizma XIX veka […]
26. septembra 2022.

Školska 2011/2012. godina

ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija […]