Izdavački program – Vesti

1. februar 2021.

Istraživanje rodnih politika „odozdo“ – etnografija centra za socijalni rad i pitanje nasilja nad ženama

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Iskustvo i percepcije rodne diskriminacije u porоdici: efekti po bazično samopoštovanje i strategije suočavanja

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

O položaju i iskustvima sezonskih radnica u poljoprivredi u savremenoj Srbiji. Može li se govoriti o elementima strukturnog nasilja?

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Digitalno okruženje i rodno zasnovano nasilje – prilog proučavanju

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
30. jun 2019.

Održana promocija Priručnika za upotrebu rodno osetljivog jezika

U sredu, 26. juna, na Fakuletu političkih nauka, održana je promocija publikacije “Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika” autorki Hristine Cvetinčanin Knežević i Jelene Lalatović, u […]