žene

27. novembra 2018.

Konstrukt anđela doma

Generacija 2015/16 Apstrakt Cilj ovog rada je analiza pojma anđela doma. Predstaviću istorijske, društvene i političke okolnosti u kojim se ideja žene konstituisala u XIX veku […]
27. novembra 2018.

Motivi feminizma u muzici 2000-ih godina

Generacija 2014/15 Apstrakt Iako je u svijetu već postalo mainstream da se muzičke zvijezde kroz svoju muziku zauzimaju za prava žena i LGBT osoba, taj trend […]
27. novembra 2018.

Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija

Generacija 2016/17 Apstrakt Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i promovišu robu i usluge, ali i određene životne modele, u ovom radu analizira se […]