rod

27. novembra 2018.

Bezbroj kao jedan: stereotip roda između nas i medijskih oblika

Generacija 2016/17 Apstrakt Ovaj rad bavi se detektovanjem načina na koji u svakodnevnici pristupamo medijskim sadržajima, uz akcenat na rodni aspekt[1]. Izlažu se koncepti na kojima […]
27. novembra 2018.

Milica i Perica u zemlji dihotomija: Reprezentacija roda na primeru dečije literature

Generacija 2015/16 Apstrakt Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi […]
27. novembra 2018.

Problem roda u TV seriji Humans

Apstrakt Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih […]