Maja-Senk

Motivi feminizma u muzici 2000-ih godina

Maja-SenkGeneracija 2014/15

Apstrakt

Iako je u svijetu već postalo mainstream da se muzičke zvijezde kroz svoju muziku zauzimaju za prava žena i LGBT osoba, taj trend u regionu tek polako postaje primjetan. Pevačice i reperice s naših prostora, tek u posljednjih nekoliko godina zauzimaju dominantno muški prostor, i u njega unose feminističke motive, rasvjetljavaju poziciju žena u društvu i kritikuju patrijarhalne obrasce ponašanja.

Feminističke motive tako pronalazimo i u tektovima pjesama izvođačica iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i u njihovim nastupima i izjavama, gdje one govore o položaju žena u društvu generalno, ali i o položaju žena upravo u muzičkoj industriji. Svoje pozicije i umjetnost, ove žene koriste i za promociju prava manjina, te tako nerijetko afirmativno govore o pravima LGBT osoba, a jedan lezbejski bend kroz muziku doprinosi borbi protiv stereotipa i predrasuda.

Ovakav vid kritike patrijarhalnog, homofobnog i ksenofobnog društva, te promocije feminizma i ljudskih prava svakako doprinosi javnoj raspravi o ovim temama i iste približava nekoj novoj publici, ali je još uvijek novina na našim prostorima.

Ključne reči: feminizam, muzika, rep, hiphop, prava, žene, LGBT